Antypedagogika, Pedagogika Alternatywna, Edukacja Domowa, Unschooling Nie Mylmy Pojęć! Com Zen Bookmark
1
Filozofia moralności słowo pochodzenia greckiego- „ethos”- oznacza stałe miejsce zamieszkania, obyczaj. ile filozofia nastawiona ontologicznie zajmowała się obiektem i jego istnieniem, wówczas filozofia mentalistyczna postawiła pod znakiem zapytania możliwość rzeczywistego poznania. Filozofia taka wskazywała, że nim możemy ustalić jaki jest byt, należy najpierw określić czy oryginalne pozna

Comments

Who Upvoted this Story

comzenbookmark

comzenbookmark ..........

Latest Comments