1
To faza moratorium czyli zawieszenia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością (Erikson E. H. 1997). Co oznacza, że cele mają okazać się realistyczne? Gdzie są horyzont kompromisu ze względu na uwarunkowania społeczne lub gospodarcze, a gdzie zaczyna się konformizm? Czy ambitne zamiary muszą być utopijne? Okazy dobrych i złych rozwiązań. Alternatywność edukacyjna może być pojmowana jako rodzaj „konstruk