Com Zen Bookmark - Serwis Ludzki Hamlet http://comzenbookmark.tk/News/%EF%BB%BFserwis-ludzki-hamlet/ To faza moratorium czyli zawieszenia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością (Erikson E. H. 1997). Co oznacza, że cele mają okazać się realistyczne? Gdzie są horyzont kompromisu ze względu na uwarunkowania społeczne lub gospodarcze, a gdzie zaczyna się konformizm? Czy ambitne zamiary muszą być utopijne? Okazy dobrych i złych rozwiązań. Alternatywność edukacyjna może być pojmowana jako rodzaj „konstruk Fri, 10 Aug 2018 11:57:24 UTC en